2014 – 2018 yılları arası, Kıbrıs’ın kuzeyinde Kadına ve Çocuğa Karşı aile içi şiddeti engellemek amacı ile hazırlanıp hayata geçirilen bu proje Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı altında finanse edilmen ve KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Evrensel Özel Eğitim ve Psikolojik Hizmet Birliği tarafından uygulandı.

3 yıllık bir sürede tamamlanan ‘Şiddete Karşı Diren, Kadına ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme’ Projesinin nihai hedefi, aile içi şiddet direnişçileriyle çalışan tüm meslek örgütlerinin kapasitesini arttırarak aile içi şiddeti önlemekti.

Proje 5 Ayaktan oluşmaktaydı:

1) Aile İçi Şiddet Direnişçileriyle temas kuran meslek örgütlerine yönelik eğitimler: Bu eğitimler çerçevesinde Polis Örgütü, Sosyal Hizmetler sorumluları, Öğretmenler, Hemşireler, Doktorlar ve Avukatlara aile içi şiddet direnişçilerine nasıl yaklaşılacağı hususunda eğitimler düzenlenmiştir. İlaveten Basın Mensuplarına aile içi şiddet haberlerinin, direnişçiye zarar vermeden ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körüklemeden nasıl yazılacağı hususunda eğitimler düzenlendi..

2) Araştırma: Kıbrıs’ın kuzeyinde aile içi şiddet var mı? Ülkemizde Aile İçi Şiddettin kapsam ve boyutunu tespit edecek anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu araştırmayı güçlendirmek adına aile içi şiddeti verilerine katkı amaçlı mahkemelerde koruma emri sayılarını takip etme mekanizması da oluşturulmuştur.

3) Farkındalık ve lobicilik: Ülkemizde Aile İçi Şiddettin var olduğunu, hiç bir aile içi şiddet direnişçisinin yalnız olmadığını, aile içi şiddetin ‘Güvenlik Meselesi Değil – Özgürlük Meselesi’   olduğunu, Aile içi Şiddet için yasal mevzuatın yeterli olmadığını vurgulayacak farkındalık çalışmaları yürütülmüştür.

4) Yasal Mevzuat ve Adli Yardım: Kıbrıs’ın kuzeyinde Aile İçi Şiddet yasasının olmayışını, Aile Yasası’nın Aile İçi Şiddetti önlemek adına yetersiz olmasını sürekli vurgulayacak olan bu proje, Aile İçi Şiddet Direnişçileri için adli yardım müessesini oluşturmak için bir lobi aracı oluşturarak 100 kadına ücretsiz hukuk süreci imkanı tanımıştır. Proje bitiminde ülkemizde bir adli yardım sistemi oluşturulmuştur.

5) Yetkilendirme: Aile İçi Şiddet Direnişçilerin dayanışma talebinde bulunabilmeleri, çalışmıyorlarsa iş hayatına geri dönebilmeleri ve bağımsızlık yolculuklarında destek alabilmeleri adına, KAYAD proje kapsamında, psikolojik danışmanlık hizmeti, CV yazma ve benzer yetenekleri geliştirme atölye çalışmaları ve işletmeler arasında ‘Bir Kadın’ ağı gibi istihdam olanaklarını geliştirme çalışmaları sürdürmüştür.

Proje kapsamında 83 maddelik Ev İçi Şiddet Yasa taslağı da hazırlanmıştır.