Birlikte Daha Güçlüyüz projesinin nihai hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı’ oluşturmak
  • Eğitim müfredatlarına dahil olmak üzere cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlıklı ilişkiler hakkında müfredat hazırlamak
  • KAYAD’ın cinsel sağlık ve sağlıklı ilişki alanındaki eğitim düzeyini ve kapasitesini arttırmak
  • 900 öğrenci ve 300 öğretmene cinsel sağlık, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet alanında eğitimler vermek
  • Ev içi şiddet yasasının geçmesini sağlamak
  • Eğitim görevlileri, sağlık görevlileri, polis ve sosyal hizmet görevlilerine ev içi şiddet direnişçilerine yaklaşım konulu eğitimler vermek
  • Kadın intiharlarının arkasındaki şiddet hikayelerini ortaya çıkaran ‘karanlıkta şiddet kalmasın’ başlıklı kitap yayınlamak